עד כה נרכשו 63252 אותיות
 עלות כל אות בספר תורה 10 ש"ח.